Mobiliteitsindicatoren voor het Brussels Gewest


De indicatoren verzameld of geproduceerd door Brussels Mobility hebben betrekking op verschillende thema's. Ze beogen een objectief beeld te geven van mobiliteit in Brussel, op basis van de beschikbare gegevens.